Przejdź do treści

Szukaj

Logowanie

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: > Strona główna>Aktualności

Wydruk, pdf

Udział w konferencji - Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń

Data dodania: 2013-02-08 09:11:10

Z przyjemnością informujemy, iż Fundacja Gospodarcza miała okazję zaprezentować główne założenia projektu pt. "Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+", w ramach konferencji organizowanej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wydarzenie miało miejsce 6 lutego 2013 roku, w Gdańsku i zostało zrealizowane w ramach projektu systemowego pn.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+", Priorytet I PO KL, Działanie 1.1. Należy podkreśloić, iż konferencja wpisuje się w cykl działań o charakterze ogólnopolskim na rzecz promocji idei aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+.

Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej, instytucji rynku pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie, które jest dla nas wyrazem dbałości o wspieranie ideii Solidarności pokoleń, jak i potwierdzeniem Solidarności instytucji, które działają rzecz jej rozwoju.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie www.50plus.gov.pl

Przeczytaj treść ponownie